Лист Міністра закордонних справ УНР А. Ніковського Міністру закордонних справ Речі Посполитої Польської про тенденційні виступи польської преси і деяких офіційних органів проти Армії УНР. 11 жовтня 1920 р.

Лист Міністра закордонних справ УНР А. Ніковського Міністру закордонних справ Речі Посполитої Польської про тенденційні виступи польської преси і деяких офіційних органів проти Армії УНР. 11 жовтня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 326. Арк. 37зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту