Резолюції ЦК Української соціал-демократичної робітничої партії про відношення до Уряду УНР, організацію армії, зовнішню політику тощо. 29 січня 1920 р.

Резолюції ЦК Української соціал-демократичної робітничої партії про відношення до Уряду УНР, організацію армії, зовнішню політику тощо. 29 січня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3805. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 1-3

Leave a Comment

Перейти до вмісту