Резолюція загальних зборів Української громади в Могилеві про автономію України. 28 травня 1917 р.

Резолюція загальних зборів Української громади в Могилеві про автономію України. 28 травня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 3685, оп. 1, спр. 1, арк. 4. Копія.

Leave a Comment