Світлина Томаша Масарика 1877 р. Листівка до 75-річчя з дня народження. 1925 р.

Світлина Томаша Масарика 1877 р. Листівка до 75-річчя з дня народження. 1925 р.

ЦДАВО України. Ф. 4002. Оп. 1. Спр. 41. Арк. 70

Leave a Comment

Перейти до вмісту