25-4778-3-5-084_1.jpg

Мапа розміщення фільтрувальних накопичувачів на території України. 1 січня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 5. Арк. 84.

Leave a Comment

Перейти до вмісту