Протокол № 1 засідання правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення”. 10 грудня 1993 р.

Протокол № 1 засідання правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення”. 10 грудня 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту