Доповідна записка директора Головного історичного архіву ім. Антоновича в м. Києві до поліції безпеки про систематичні взломи архівного приміщення. 11 травня 1942 р.

Доповідна записка директора Головного історичного архіву ім. Антоновича в м. Києві до поліції безпеки про систематичні взломи архівного приміщення. 11 травня 1942 р.

ЦДАВО України, ф. 3847, оп. 1, спр. 15, арк. 65

Leave a Comment