З бюлетеня Української пресової служби про постанови віча української колонії в м. Відні. 19 березня 1939 р.

З бюлетеня Української пресової служби про постанови віча української колонії в м. Відні. 19 березня 1939 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465, оп. 1, спр. 126, арк. 68

Leave a Comment