Повідомлення з бюлетеня „Ukrainian bureau“ про статтю американського журналіста Г. Вільямса щодо голоду в Україні. 08 березня 1934 р.

Повідомлення з бюлетеня „Ukrainian bureau“ про статтю американського журналіста Г. Вільямса щодо голоду в Україні. 08 березня 1934 р.

ЦДАВО України, ф. 4465, оп. 1, спр. 106, арк. 78

Leave a Comment