Військові інструктори 22-ї армії Західного фронту. Квітень 1945 р.

Військові інструктори 22-ї армії Західного фронту. Квітень 1945 р.

ЦДАВО України. Ф. 4620. Оп. 2. Спр. 42. Арк. 13

Leave a Comment

Перейти до вмісту