Програма іспитів з історії української літератури в Спільній юнацькій школі. [1921-1922 рр.]

Програма іспитів з історії української літератури в Спільній юнацькій школі. [1921-1922 рр.]

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 240. Арк. 128

Leave a Comment

Перейти до вмісту