Наказ по Міністерству народної освіти № 291 про призначення В. Вернадського почесним куратором Яресківської української мішаної гімназії. 13 грудня 1918 р.

Наказ по Міністерству народної освіти № 291 про призначення В. Вернадського почесним куратором Яресківської української мішаної гімназії. 13 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 5. Спр. 6. Арк. 109

Leave a Comment

Перейти до вмісту