Інструкція для осіб, що відправляються на територію України. За підписом керівника розвідки Повстансько-партизанського штабу УНР О. Кузьмінського. [1921 р.].

Інструкція для осіб, що відправляються на територію України. За підписом керівника розвідки Повстансько-партизанського штабу УНР О. Кузьмінського. [1921 р.].

ЦДАВО України. Ф. 2297. Оп. 1. Спр. 17а. Арк. 126зв.

Leave a Comment