Відділ убрань і вишивок на виставці Української господарської академії [1923 р.]. З часопису «Літопис».

Відділ убрань і вишивок на виставці Української господарської академії [1923 р.]. З часопису «Літопис».

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 159. Арк. 63зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту