Список осіб, що взяли квитки в борг на концерт під протекторатом А. Масарик, улаштованому Українським громадським комітетом на користь голодуючих в Україні. Не раніше 19 квітня 1923 р.

Список осіб, що взяли квитки в борг на концерт під протекторатом А. Масарик, улаштованому Українським громадським комітетом на користь голодуючих в Україні. Не раніше 19 квітня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3931. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту