Михайло Омелянович-Павленко – Командувач Армії УНР, керівник Першого Зимового походу. Фрагмент із загальної світлини 1919 р.

Михайло Омелянович-Павленко - Командувач Армії УНР, керівник Першого Зимового походу. Фрагмент із загальної світлини 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 4018. Оп. 1. Спр. 83. Арк. 139

Leave a Comment

Перейти до вмісту