26-1-22-3570-097.jpg

Пропозиції Благодійного Фонду «Екоправо-Львів» до проєкту Закону України «Про відходи», надіслані до Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики. 9 грудня 1997 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3570. Арк. 96, 97.

Leave a Comment

Перейти до вмісту