Постанова Верховної Ради України «Про створення Тимчасової спеціальної комісії по опрацюванню проєкту Конституції України». 5 травня 1996 р.

Постанова Верховної Ради України «Про створення Тимчасової спеціальної комісії по опрацюванню проєкту Конституції України». 5 травня 1996 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2320. Арк. 1

Leave a Comment