Доповідь та проект інструкції директора департаменту загальних справ Державної канцелярії про порядок призначення на урядову службу по Державній канцелярії. 17 вересня 1918 р.

Доповідь та проект інструкції директора департаменту загальних справ Державної канцелярії про порядок призначення на урядову службу по Державній канцелярії. 17 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 29. Арк. 95

Leave a Comment

Перейти до вмісту