Повідомлення Начальної команди Генерального штабу Армії УНР А. Лівицькому про необхідність його повернення до Варшави через отримання інформації від Голови української делегації на Мировій конференції в Парижі М. Тишкевича тощо. 28 січня 1920 р.

Повідомлення Начальної команди Генерального штабу Армії УНР А. Лівицькому про необхідність його повернення до Варшави через отримання інформації від Голови української делегації на Мировій конференції в Парижі М. Тишкевича тощо. 28 січня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 5. Спр. 2. Арк. 51

Leave a Comment

Перейти до вмісту