Другий Універсал Української Центральної Ради. Київ, 3 липня 1917 р.

Другий Універсал Української Центральної Ради. Київ, 3 липня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 5, арк. 10. Оригінал. Машинопис. Мова українська.

Leave a Comment

Перейти до вмісту