Про затвердження законопроекту щодо асигнування 200 000 карб. на створення Української академії наук у Києві. З журналу засідання Ради Міністрів Української Держави. 26 липня 1918 р.

Про затвердження законопроекту щодо асигнування 200 000 карб. на створення Української академії наук у Києві. З журналу засідання Ради Міністрів Української Держави. 26 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 133

Leave a Comment

Перейти до вмісту