Короткий звіт Культурно-просвітньої комісії Трудового Конгресу за тиждень з 15 до 22 лютого, надісланий Президії Трудового Конгресу. 24 лютого 1919 р.

Короткий звіт Культурно-просвітньої комісії Трудового Конгресу за тиждень з 15 до 22 лютого, надісланий Президії Трудового Конгресу. 24 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 28

Leave a Comment

Перейти до вмісту