Інструкція митним установам УНР про відновлення їх діяльності, затверджена Керівником Міністерства фінансів УНР. 12 жовтня. 1920 р.

Інструкція митним установам УНР про відновлення їх діяльності, затверджена Керівником Міністерства фінансів УНР. 12 жовтня. 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 5. Спр. 328. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту