Звіт харківському інспектору в справах друку про періодичні видання, в якому згадується про видання М. Міхновським газети “Слобожанщина”. 1906 р.

Звіт харківському інспектору в справах друку про періодичні видання, в якому згадується про видання М. Міхновським газети “Слобожанщина”. 1906 р.

ЦДІАК України. Ф. 1680. Оп. 1. Спр. 110. Арк. 2 зв.-3

Leave a Comment

Перейти до вмісту