Адміністративно-територіальна карта України, видана Всеукраїнським статистичним бюро. Харків, серпень 1921 р. Із документів Ради народних комісарів УСРР.

Адміністративно-територіальна карта України, видана Всеукраїнським статистичним бюро. Харків, серпень 1921 р. Із документів Ради народних комісарів УСРР.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 2. Спр. 392. Арк. 424. Російською мовою

Leave a Comment

Перейти до вмісту