Лист голови Київського міського з’їзду мирових суддів Міністерству юстиції УД про знищення майна за часи панування більшовиків. 9 серпня 1918 р.

Лист голови Київського міського з'їзду мирових суддів Міністерству юстиції УД про знищення майна за часи панування більшовиків. 9 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2207. Оп. 3. Спр. 37. Арк. 12

Leave a Comment