Реєстраційна картка Начальника Штабу 6-ї стрілецької дивізії Всеволода Змієнка, заповнена ним під час перебування в м. Замості. 25 серпня 1920 р.

Реєстраційна картка Начальника Штабу 6-ї стрілецької дивізії Всеволода Змієнка, заповнена ним під час перебування в м. Замості. 25 серпня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 2373. Оп. 2. Спр. 21. Арк. 3зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту