Лист Міністра освіти і мистецтв Полтавській губернській народній управі про призначення В. Кричевського в.о. директора Художньо-промислового інституту в Миргороді. 28 вересня 1918 р.

Лист Міністра освіти і мистецтв Полтавській губернській народній управі про призначення В. Кричевського в.о. директора Художньо-промислового інституту в Миргороді. 28 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 23

Leave a Comment