Про ведення розвідки, заходи з охорони у поході та готовність до бою тощо. З наказу Командувача Запорізькою збірною дивізією М. Омеляновича-Павленка, с. Молочки. 7 грудня 1919 р.

Про ведення розвідки, заходи з охорони у поході та готовність до бою тощо. З наказу Командувача Запорізькою збірною дивізією М. Омеляновича-Павленка, с. Молочки. 7 грудня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3217. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 69

Leave a Comment

Перейти до вмісту