Дипломатичний паспорт аташе Посольства Української Держави в Австро-Угорщині Адольфа-Олександра Марцинчика-Ільницького. 27 липня 1918 р.

Дипломатичний паспорт аташе Посольства Української Держави в Австро-Угорщині Адольфа-Олександра Марцинчика-Ільницького. 27 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 61. Арк. 240 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту