Законопроєкт про асигнування Історико-літературному товариству при Університеті Святого Володимира 5000 карбованців для друку видань та пояснювальна записка і супровідний лист до нього (за підписом В. Вернадського). 14 грудня 1918 р.

Законопроєкт про асигнування Історико-літературному товариству при Університеті Святого Володимира 5000 карбованців для друку видань та пояснювальна записка і супровідний лист до нього (за підписом В. Вернадського). 14 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 65

Leave a Comment

Перейти до вмісту