Грошові знаки Української Народної Республіки. 1918 р.

Грошові знаки Української Народної Республіки. 1918 р.

ЦДАВО України. Ф.4018. Оп. 1. Спр. 94. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту