Дипломатичний паспорт Голови Надзвичайної дипломатичної місії УНР у США Євгена Голіцинського. 1919 р.

Дипломатичний паспорт Голови Надзвичайної дипломатичної місії УНР у США Євгена Голіцинського. 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 4449. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 12

Leave a Comment

Перейти до вмісту