Фотокартка В. Авраменка, якому 22 березня виповнилося 25 років.

Фотокартка В. Авраменка, якому 22 березня виповнилося 25 років.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 359. Арк. 67зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту