26-4778-3-5-088_1.jpg

Мапа пунктів системи регіонального моніторингу підземних вод України. 1 січня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 5. Арк. 88.

Leave a Comment

Перейти до вмісту