Агітаційна листівка. [13 березня] 1939 р.

Агітаційна листівка. [13 березня] 1939 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465, оп. 1, спр. 242, арк. 5

Leave a Comment