Указ Президента України Л. Кравчука № 289/92 «Про державне замовлення в Україні». 4 травня 1992 р.

Указ Президента України Л. Кравчука № 289/92 «Про державне замовлення в Україні». 4 травня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 43. Арк. 114

Leave a Comment

Перейти до вмісту