Положення про Порядок і критерії призначення компенсаційних виплат громадянам, які постраждали від націонал-соціалістичних переслідувань у роки Другої світової війни. 29 червня 1994 р.

Положення про Порядок і критерії призначення компенсаційних виплат громадянам, які постраждали від націонал-соціалістичних переслідувань у роки Другої світової війни. 29 червня 1994 р.

ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 17

Leave a Comment

Перейти до вмісту