З бюлетеня Інформаційного бюро про пошесть “іспанки” на Волині, в Катеринославі та Одесі, про ситуацію за кордоном та боротьбу з епідемією. 3 жовтня 1918 р.

З бюлетеня Інформаційного бюро про пошесть "іспанки" на Волині, в Катеринославі та Одесі, про ситуацію за кордоном та боротьбу з епідемією. 3 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 82. Арк. 43

Leave a Comment