Про призначення лекторів для викладання статутів юнакам. З наказу Начальника Спільної юнацької школи Миколи Шаповала. 24 травня 1922 р.

Про призначення лекторів для викладання статутів юнакам. З наказу Начальника Спільної юнацької школи Миколи Шаповала. 24 травня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 297. Арк. 124

Leave a Comment

Перейти до вмісту