Текст промови Ректора Української господарської академії в ЧСР Бориса Іваницького до членів Українського наукового з’їзду в Подєбрадах. 7 жовтня 1926 р.

Текст промови Ректора Української господарської академії в ЧСР Бориса Іваницького до членів Українського наукового з'їзду в Подєбрадах. 7 жовтня 1926 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 159. Арк. 195

Leave a Comment

Перейти до вмісту