Протоколи 1-16 засідань Комісії по розподіленню допомоги голодуючим у Великій Україні при Українському громадському комітеті в ЧСР. 29 червня 1923 р. – 19 червня 1924 р.

Протоколи 1-16 засідань Комісії по розподіленню допомоги голодуючим у Великій Україні при Українському громадському комітеті в ЧСР. 29 червня 1923 р. - 19 червня 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 3801. Оп. 1. Спр. 367. Арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту