Список книжок Видавництва Товариства «Просвіта» в Ужгороді. 1924 р.

Список книжок Видавництва Товариства «Просвіта» в Ужгороді. 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 3802. Оп. 1. Спр. 25. Арк. 115

Leave a Comment

Перейти до вмісту