Марка до 100-річчя від дня народження Гетьмана всієї України Павла Скоропадського (1873–1945). 1973 р. ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1622. Арк. 44.

Марка до 100-річчя від дня народження Гетьмана всієї України Павла Скоропадського (1873–1945). 1973 р. ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1622. Арк. 44.

Leave a Comment

Перейти до вмісту