27-1-22-3622-007.jpg

Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань». 14 січня 1998 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3622. Арк. 1, 6 -7 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту