З журналу засідання Ради Народних Міністрів про необхідність запобігання “випадкам обсадження” урядовцями “декількох посад і одержання декількох платень”. 3 травня 1919 р.

З журналу засідання Ради Народних Міністрів про необхідність запобігання “випадкам обсадження” урядовцями “декількох посад і одержання декількох платень”. 3 травня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 127 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту