Про оголошення Гетьманом Усієї України П. Скоропадського всієї території України театром військових дій та підпорядкування цивільної влади Головнокомандувачу арміями фронту Келлеру. З наказу Армії УД. 18 листопада 1918 р.

Про оголошення Гетьманом Усієї України П. Скоропадського всієї території України театром військових дій та підпорядкування цивільної влади Головнокомандувачу арміями фронту Келлеру. З наказу Армії УД. 18 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1071. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 176

Leave a Comment

Перейти до вмісту