Постанова та доповідна Гатчинської військової Української організації щодо відкриття в Києві Української авіаційної школи. 18 липня 1917 р.

Постанова та доповідна Гатчинської військової Української організації щодо відкриття в Києві Української авіаційної школи. 18 липня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 11зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту