Про оповіщення М. Грушевського щодо обрання його Головою Української Центральної Ради — з протоколу засідання УЦР. 9 березня 1917 р.

Про оповіщення М. Грушевського щодо обрання його Головою Української Центральної Ради — з протоколу засідання УЦР. 9 березня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 107

Leave a Comment

Перейти до вмісту